SGK İşten Çıkış Kodları

0
560
SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kodları, işveren ve işçinin arasındaki sözleşmenin hangi nedenle feshedildiğinin kanun önünde açıklanabilir olmasını sağlar. Hem işveren hem de işçi aşağıda yer alan her bir koda göre hakkını arama olanağına sahiptir.

SGK İşten Çıkış Kodları 1 – 20

 • 01 – Deneme sürecinin ardından iş sözleşmesi yükümlülüklerine göre sözleşmenin işveren tarafından feshedildiği
 • 02 – Deneme süreli iş sürecinin işveren tarafından sözleşme feshi
 • 03 – Deneme süreli sözleşmenin işçi tarafından feshi
 • 04 – Belirsiz süreli sözleşmede işçi tarafından istifa verilmesi
 • 05 –  Belirsiz süreli sözleşmenin işveren tarafından haklı sebep gerekmeksizin feshi
 • 08 – Belirli süreli sözleşmenin sona ermesi
 • 09 – Emeklilik ve toptan ödeme nedenli çıkış
 • 10 – Malulen emeklilik nedeniyle çıkış
 • 12 – İşçinin ölümü nedeniyle çıkış verilmesi
 • 12 – İş kazası sonucu ölüm nedeniyle çıkış
 • 13 – Askerlik nedeniyle çıkış
 • 14 – Kadın işçinin evlenmesi
 • 15 – Emeklilik sürecinde yaş dışındaki şartların tamamlanması
 • 16 – Toplu işçi çıkarma işlemleri
 • 17 – Sözleşmenin sona ermeden önce işçinin farklı işyerine nakli
 • 18 – İşyerinin kapatılması
 • 19 – İş süresinin ona ermesi
 • 20 – Mevsimlik işçiliğin sona ermesi
İLGİLİ İÇERİK:  Bilinmeyen Numara Sorgulama

İşten Çıkışta Kullanılan Kodlar 20 – 41

 • 21 – Statü düzenlemesi / değişikliği
 • 21 – Diğer nedenlerden dolayı çıkış
 • 23 – İşçi tarafından zorunlu fesih işlemi
 • 24 – İşçi tarafından sağlık nedenleriyle fesih
 • 25 – İşçi tarafından işveren ahlakının ve iyi niyetinin dışındaki hareketler nedeniyle fesih
 • 26 – Disiplin Kurulu kararı ile fesih
 • 27 – İşveren tarafından zorunlu, tutukluluk vb. nedenlerle fesih
 • 28 – İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 29 – İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri nedeniyle feshi
 • 30 – Vize süresinin bitimi nedeniyle fesih
 • 31 – Borçlar Kanunu – Sendikalar Kanunu – Grev Kanunu dışında fesih
 • 32 – 4066 sayılı kanunun 21. Maddesine göre fesih
 • 33 – Gazetecinin sözleşme feshi
 • 34 – İşyerinin devri nedeniyle fesih
 • 35 – 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna aktarım feshi
 • 36 – KHK ile işyerinin kapatılma feshi
 • 37 – KHK ile kamu görevinden ihraç edilme
 • 38 – Doğum nedeniyle işten ayrılma
 • 39 – 696 KHK ile kamu işçisi olma feshi
 • 40 – 696 KHK ile kamu görevlisi olamama nedeniyle çıkış
 • 41 – Re’sen işten ayrılış bildirgesi
İLGİLİ İÇERİK:  İTO Randevu

Yukarıda yer alan tüm fesih gerekçeleri ve fesih kodları, işverenlerin işçilerle ilgili raporlara sorunsuz şekilde eklenmesi gereken yapıya sahiptir. İşverenin yanlış bildiride bulunması veya işçinin tazminat alımını sıkıntıya sokacak şekilde kod belirlemesi yapması halinde, işçinin hakkını geçerli gerekçelerle savunması mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu hesap numaranızda hangi işten hangi gerekçeyle ayrıldığınız, yukarıda yer alan kodlarla birlikte bildirilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here